× ABONNEREN

De ziekte van Kahler

Door op 01-05-2007

De ziekte van Kahler, het multipel myeloom, is een maligne aandoening door woekering van plasmacellen in het beenmerg. Klinisch wordt de ziekte onder andere gekenmerkt door bloedarmoede, botpijnen, spontane fracturen en verhoogde infectiegevoeligheid. In het eindstadium kunnen ernstige nierfunctiestoornissen ontstaan. Met de huidige chemotherapie kan bij 50 tot 70% van de patiënten een goed behandelresultaat worden bereikt. Een complete remissie wordt slechts bij een minderheid bereikt. Radiotherapie wordt vaak naast de chemotherapie toegepast. Bisfosfonaten worden toegediend om de botresorptie te remmen waardoor het aantal botcomplicaties door osteolyse wordt verminderd. Recent is echter een verband gemeld tussen het gebruik van bisfosfonaat en osteonecrose van de kaken. Het verdient aanbeveling om bij patiënten met het multipel myeloom voorafgaand aan een bloedige mondzorgbehandeling in overleg met de behandelend specialist te treden om het risico van complicaties te verkleinen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje