× ABONNEREN

De ziekte van Kawasaki, nog steeds een mysterieuze ziekte

Door op 01-10-2007

De ziekte van Kawasaki berust op een acute vasculitis en komt vooral voor bij jonge kinderen. Omdat er geen specifieke laboratoriumtest ter beschikking is, moet de diagnose aan de hand van de klinische kenmerken worden gesteld: langdurige hoge koorts, afwijkingen van het mond- en keelslijmvlies, vaatinjectie van de conjunctivae, gezwollen handen en voeten, exantheem en cervicale lymfadenopathie. Onbehandeld is er een kans van 25% op cardiale complicaties, in het bijzonder aneurysmata van de coronairarteriën. Vroegtijdige behandeling met intraveneuze immuunglobulinen kan de afwijkingen van de coronairarteriën reduceren tot 5%. Snelle herkenning en behandeling van het ziektebeeld zijn dus cruciaal. De ziekte van Kawasaki komt bij alle rassen voor, met een sterke voorkeur voor Japanse kinderen. Dit pleit, evenals het vaker voorkomen bij jongens, voor een genetische predispositie die kan leiden tot een zeer heftige immuunrespons op een (waarschijnlijk infectieus) agens. De directe oorzaak of verwekker van de ziekte van Kawasaki is na 40 jaar intensief wetenschappelijk onderzoek nog steeds niet gevonden.

Auteursinformatie

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje