× ABONNEREN

Dementie en mondgezondheid

Door op 01-02-2009
Het eerste deel van dit artikel is een vertaling van een redactionele bijdrage die is verschenen in het tijdschrift Gerodontology. De auteur van deze bijdrage waarschuwt voor een grote toename van het aantal dementiepatiënten in Groot-Brittannië en pleit ervoor de zorg voor deze patiënten hoog op de nationale agenda te zetten. Dementie was ook een belangrijk onderwerp tijdens het congres van de International Association for Dental Research in maart 2007. De aldaar gepresenteerde resultaten van internationaal onderzoek wijzen erop dat demente ouderen op het gebied van mondgezondheid een risicogroep vormen. In het onderhavige artikel worden de redactionele bijdrage en de presentaties becommentarieerd en toegespitst op de Nederlandse situatie. Ook in Nederland is men gealarmeerd door de cijfers over dementie. Omdat het percentage (kwetsbare) ouderen met een natuurlijke dentitie stijgt, zal de vraag naar professionele mondzorg toenemen. Tandartsen-algemeen practici hebben de belangrijke taak mondzorg te verlenen aan dementiepatiënten die (nog) thuis wonen. Voor het verbeteren van de mondzorg in zorginstellingen is onlangs de Richtlijn Mondzorg gepresenteerd. Hiermee is de basis voor een goede mondzorg voor onzelfredzame ouderen gelegd. De implementatie zal echter nog de nodige aandacht vragen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje