× ABONNEREN

Demineralisatie van dentine in situ bij veelvuldige blootstelling aan sacharose of banaan

Door op 01-09-2006
Het doel van dit onderzoek was ten eerste het bestuderen van het effect van fluoridetandpasta op demineralisatie van dentine op een gemakkelijk bereikbare plaats, zoals het buccale oppervlak, versus een plaqueretentieplaats, zoals fissuren en approximale vlakken. Het tweede doel was het vergelijken van demineralisatie van dentine door een sacharoseoplossing en door banaan.Vrijwilligers droegen een intraorale houder met dentinepreparaten met smalle groeven en een glad oppervlak. Dagelijks werden de preparaten 8 maal blootgesteld aan koolhydraten doordat de vrijwilligers spoelden met een 10% sacharoseoplossing of een stuk banaan consumeerden. Tweemaal daags werden de preparaten aan fluoridevrije of fluoridehoudende tandpasta blootgesteld. Demineralisatie van de dentinepreparaten werd gemeten door transversale microradiografie.Voor beide suikerbronnen werd vergelijkbare demineralisatie van dentine gevonden. De fluoridetandpasta beschermde alleen het gladde oppervlak van het dentinepreparaat. In de groeven beïnvloedde het fluoride het patroon van de demineralisatie: bescherming bij de ingang van de groeve, waardoor in de diepte een grotere laesie ontstond. Concluderend laat dit onderzoek verschillen zien tussen het cariësproces in fissuren en op gladde vlakken. Onderzoeksresultaten gevonden voor het ene type vlak gelden niet zonder meer voor het ander type vlak.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje