× ABONNEREN

Dentoalveolaire traumatologie

Een patiënt met een dentoalveolair trauma meldt zich onverwacht en meestal op een voor de tandarts ongelegen moment. Toch moet deze patiënt met spoed op adequate wijze worden geholpen. Om daarbij geen afwijkingen over het hoofd te zien, is het sterk aan te bevelen de diagnostiek volgens een vast schema te laten plaatsvinden. In dit artikel wordt beschreven hoe de diagnostiek en de behandeling van de patiënt met een dentoalveolair letsel gestructureerd kunnen plaatsvinden. Ook wordt een overzicht gegeven van de klinische symptomen waarmee een dergelijk letsel gepaard kan gaan, worden richtlijnen gegeven voor de behandeling van de verschillende typen dentoalveolaire trauma´s en wordt aandacht besteed aan de prognose. Tot slot volgen nog enige aanbevelingen met betrekking tot de nazorg en de preventie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje