× ABONNEREN

Dentogene pijnklachten

Door op 07-10-2016
 • Inleiding
 • Werkterrein van tandartsen-algemeen practici
 • Kort- en langdurende pijnklachten
 • Belang van de anamnese
 • Klinische en röntgenologisch onderzoek
 • Pijnklachten vanuit het gebit
 • Proefanesthesie en een pijndagboek
 • Behandeling van dentogene pijnklachten
 • Pijnstillers en dentogene pijn
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Van tandartsen wordt verwacht dat zij pijnklachten vanuit het gebit kunnen herkennen en behandelen. Bij kortdurende, acute pijnklachten is de oorzaak soms snel gevonden terwijl dit bij chronische pijn meestal veel lastiger is. Vooral bij deze laatste categorie moet extra kritisch worden gekeken naar de diagnostiek en moet worden gezocht naar zoveel mogelijk reversibele interventies. Een gerichte anamnese, een pijndagboek en een proefanesthesie kunnen helpen de vermoedelijke oorzaak van de pijn te achterhalen. Zorgvuldig extra- en intraoraal onderzoek is nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen. Röntgenologisch onderzoek kan deze diagnose eventueel bevestigen. Dentogene pijnklachten kunnen een pulpaire, parodontale of pericoronaire oorzaak hebben. De behandeling van de pijnklacht kan – afhankelijk van de oorzaak - bestaan uit het doen van een endodontische of parodontale behandeling, of extractie van het gebitselement. Bij orofaciale pijn van dentogene origine wordt gestreefd naar een causale aanpak van de pijn. Als de oorzaak van de pijn bekend is, kan ook gerichte pijnstilling worden voorgeschreven.

Auteursinformatie

 • J.A. Baart1, J.F.L. Bosgra2
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het VU medisch centrum in Amsterdam en 2de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ziekenhuis Tergooi in Hilversum
 • Datum van acceptatie: 25 mei 2016
 • Adres: J.F.L. Bosgra, Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum
 • jflbosgra@tergooi.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje