× ABONNEREN

Depressie moeder leidt tot cariës kind

Sociale tandheelkunde

Door op 03-11-2017

Depressiviteit is een veel voorkomende ziekte wereldwijd, met een hoge impact op het alledaagse leven en gekarakteriseerd door verdriet, verlies van interesse en plezier, schuldgevoel, laat zelfbeeld, verstoord slaap- en eetgedrag, moeheid en concentratieverlies. Depressiviteit is gerelateerd aan stress en kan het voorkomen van een chronische ziekte versterken. Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van de relatie tussen depressie van de moeder en het voorkomen van cariës bij het kind in een cohort van adolescente moeders.

In dit cross-sectioneel onderzoek werd een cohort van 538 moeder-kindcombinaties bestudeerd. Op de leeftijd van 24-26 maanden werd de mondgezondheid van kinderen en hun moeders bepaald. De mate van depressiviteit van de moeder werd vastgesteld met het MINI-interview. De uitkomst van de cariëservaring werd gedichotomiseerd: dmfs ≥ 1 en dmfs ≥ 3. Op de data werd regressie analyse toegepast.

De prevalentie van cariës bij deze kinderen was 15%, met een gemiddelde dmfs-score van 1,12. Depressie kwam voor bij 32,6% van de moeders. Een interactie tussen de gebitsgezondheid van het kind en de depressiviteit van de moeder werd gevonden. Na regressie, bleek dat kinderen van moeders met een depressie maar zonder cariëservaring een hogere cariësprevalentie hadden. Wellicht dat moeders in deze situatie het cariësrisico slecht inschatten omdat zij zelf geen cariës problemen hebben.

Geconcludeerd werd dat depressiviteit van jonge moeders een negatieve impact kan hebben op de mondgezondheid van hun kind.

Bron

  • Dos Santos Pinto G, de Ávila Quevedo L, Britto Correa M, et al. Maternal depression increases childhood dental caries: a cohort study in Brazil. Caries Res 2017; 51: 17-25.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 november 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 11 - november 2017; 599

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje