× ABONNEREN

Detectie van calcificaties bij patiënten met carotisstenose

Door op 08-05-2015

Radiologie

Een carotisstenose is een vernauwing van het lumen van de arteria carotis die meestal veroorzaakt wordt door atherosclerotische plaquevorming. Een dergelijke vernauwing in de halsslagader kan de van de vorming van een embolus initiëren, leidend tot bijvoorbeeld een hersen- of oogischemia en een daaropvolgende beroerte. Op basis van verschil in behandeling en risico wordt onderscheid gemaakt in een lumenvernauwing van meer dan 50% als omslagpunt tussen een significante carotisstenose en een niet-stenotische plaque.

Calcificaties in de artereien kunnen op een panoramische röntgenopname worden opgespoord. In een cross-sectioneel onderzoek werden de geëxtirpeerde plaques geanalyseerd en werd gezocht naar een relatie met het voorkomen van calcificaties op de panoramische röntgenopnamen en op frontale röntgenopnamen. In dit onderzoek waren 101 patiënten met een carotisstenose van meer dan 50% betrokken. Alvorens zij een preventieve halsslagaderoperatie ondergingen, werden de panoramische en de frontale röntgenopname beoordeeld. De verwijderde plaque werd ook röntgenologisch beoordeeld. Bij 99% van de in het onderzoek betrokken patiënten was de verwijderde plaque gecalcificeerd. Driekwart van de plaques waren zichtbaar op de panoramische röntgenopname; bij 84% van de patiënten werd een calcificatie gevonden in de halsslagader, waarvan 10% aan de contralaterale zijde.

Geconcludeerd wordt dat bij patiënten met een lumenvernauwing in de halsslagader van meer dan 50% in 84% van de gevallen calcificaties zichtbaar zijn op de panora­mische röntgenopname . Frontale röntgenopnamen dragen niet significant bij aan de identificatie van de calcificaties.

Bron

Garoff M, Johansson E, Ahlqvist J, Jäghagen EL, Arnerlöv C, Wester P. Detection of calcifications in panoramic radiographs in patients with carotid stenoses ≥ 50%. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 117: 385-391.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje