× ABONNEREN

Determinanten van wortelcariës bij ouderen

Gerodontologie

Door op 07-09-2018

Het ontstaan van wortelcariës bij ouderen wordt niet alleen bepaald door lokale orale omstandigheden, maar ook door sociaaleconomische factoren als opleiding, inkomen en woongebied. De doelstelling van dit onderzoek was het vaststellen van persoonlijke en sociaaleconomische determinanten van wortelcariës bij ouderen.

Als onderdeel van een grootschalig nationaal gezondheidsonderzoek in Brazilië werd een representatieve steekproef getrokken van de stedelijke bevolking van 65 tot 74 jaar. Uit de steekproef werden de mensen geselecteerd die minimaal 1 gebitselement hadden. Zij werden thuis ondervraagd en een tevoren getrainde en gekalibreerde tandarts registreerde specifiek cariëslaesies in geëxposeerde worteloppervlakken van gebitselementen. De diagnose wortelcariës werd gesteld als minimaal 1 gebitselement een cariëslaesie in een geëxposeerd worteloppervlak had. Onafhankelijke onderzoeksvariabelen waren: geslacht, leeftijd, ras, gezinsinkomen, historie van mondzorg, cariës in een kroon van een gebitselement, subjectieve tevredenheid over de mondgezondheid, subjectieve behoefte aan behandeling, stedelijk woongebied, drinkwaterfluoridering, aantal tandartsen per 1.000 inwoners in het woongebied, vergoeding van de kosten voor mondzorg vanuit de sociale zorgverzekering en aanwezigheid van een regionaal centrum voor specialistische mondzorg.

In de representatieve steekproef van 3.926 ouderen werd bij 934 (21,8%) de diagnose wortelcariës gesteld. Er kon geen duidelijk beeld worden gevormd van typen gebits­elementen in de boven- of in de onderkaak die een predispositie hadden voor het ontstaan van wortelcariës. Volgens een multivariate regressie-analyse waren de volgende persoonlijke en sociaaleconomische factoren statistisch significant gerelateerd aan wortelcariës: stedelijk woongebied anders dan een provinciehoofdstad, hogere leeftijd, ander ras dan het blanke ras, cariës in een kroon van een gebitselement, subjectieve ontevredenheid over de mondgezondheid en subjectieve behoefte aan behandeling.

Conclusie. Op grond van de resultaten van dit onderzoek moest worden geconcludeerd dat in Brazilië onder ouderen sociale ongelijkheid bestaat met betrekking tot wortelcariës als onderdeel van de mondgezondheid. Vooral ouderen die leefden in lagere sociaaleconomische omstandigheden hadden wortelcariës.

Bron

Souza JGS, Costa Oliveira BE, Sampaio AA, Lages VA, Romão DA, Martins AMEBL. Contextual and individual determinants of root caries in older people. Caries Res 2018; 52: 253-261.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 483-484

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje