× ABONNEREN

Diagnostiek en behandeling van angst voor de tandheelkundige behandeling

  • Inleiding
  • Diagnostiek
  • Behandeling
  • Slotbeschouwing
  • Literatuur

Samenvatting

Angst voor de tandheelkundige behandeling (behandelangst) komt veel voor. Iedere mondzorgverlener krijgt te maken met patiënten met deze angst. De ernst van behandelangst varieert van een milde vorm tot een zeer ernstig (fobisch) niveau. Adequate diagnostiek is essentieel om een juiste inschatting te kunnen maken van het angstniveau en hoe een angstige patiënt het beste kan worden geholpen. Voor milde vormen van angst volstaat het verlagen van alleen de toestandsangst door het aanleren van copingvaardigheden aan de patiënt. Bij extreme vormen van angst staat het verlagen van de dispositieangst (de kern van de angststoornis) op de eerste plaats, omdat hiermee niet alleen de angst tijdens de behandeling wordt verminderd, maar ook het vermijdingsgedrag wordt doorbroken, wat uiteindelijk een positief effect heeft op de mondgezondheid van de patiënt.

Auteursinformatie

  • C.M.H.H. van Houtem1,2, C.M. Pieterse1, A. de Jongh1,2, 3, 4, 5, 6
  • Uit 1de Stichting Bijzondere Tandheelkunde en 2de sectie Maatschappij en Mondgezondheid van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), 3het Psychotrauma Expertise Centre (PSYTREC) in Bilthoven, 4de School of Health Sciences van de Salford University in Manchester, (Verenigd Koninkrijk), 5het Institute of Health and Society van de University of Worcester in Worcester, (Verenigd Koninkrijk) en 6de School of Psychology van de Queen’s University in Belfast (Noord Ierland)
  • Datum van acceptatie: 20 juli 2022
  • Adres: dr. C.M.H.H. van Houtem, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
  • c.van.houtem@sbt.acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje