× ABONNEREN

Direct implanteren bij enkelvoudige tandvervanging in de esthetische zone

Implantologie

Door op 07-07-2017

Voor patiënten is een implantologische 1-fasetechniek prettig omdat op deze manier de functie en esthetiek direct worden hersteld. Voor de behandelaar bespaart het vooral stoeltijd. Er is een gebrek aan gegevens over de reactie van de weke delen in de esthetische regio op de lange termijn. Het doel van dit onderzoek was het esthetische resultaat te onderzoeken dat is bereikt met de 1-fasetechniek bij enkeltandsvervanging in het front na 5 jaar.

Er werden 22 parodontaal gezonde patiënten geselecteerd met een laag risico op esthetische complicaties (dik biotype, buccale botlamel intact, beide buurelementen aanwezig). Patiënten werden behandeld in de esthetische regio met de 1-fase techniek. Er werd flapless geïmplanteerd en de implantaten (NobelActive®) werden geplaatst met speciale aandacht voor de driedimensionale positionering. De ruimte in de extractie-alveole rondom het implantaat werd opgevuld met botpartikels (Bio-oss® 0,25-1 mm). Na implanteren werd een niet-functionele verschroefde noodkroon geplaatst. Patiënten die na 3 maanden grote veranderingen van de processus alveolaris en/of vergevorderde mid-faciale recessies lieten zien, werden aanvullend behandeld met een bindweefseltransplantaat.

In totaal verschenen 17 patiënten op de afspraak na 5 jaar. Vijf patiënten waren na 3 maanden behandeld met een bindweefseltransplantaat. Er ging 1 implantaat verloren en bij een ander implantaat trad een complicatie op (porseleinbreuk). Het gemiddelde verlies van het marginale bot was 0,12 mm na 1 jaar en 0,19 mm na 5 jaar. De hoogte van de papil nam toe in 5 jaar tijd (p ≤ 0,007), maar de mid-faciale contour (p = 0,005) en de processus alveolaris (p = 0,008) verslechterden. Drie implantaten lieten een ernstige mid-faciale recessie zien (> 1 mm), alle 3 geplaatst op de positie van een centrale incisief en geen enkele was behandeld met een bindweefseltransplantaat. In totaal lieten 8 van de 17 implantaten esthetische complicaties zien, waarvan er 5 binnen 3 maanden na implanteren optraden en de andere 3 na 5 jaar. De weke delen rondom de laterale incisieven waren stabiel.

Direct implanteren bij enkeltandsvervanging laat op lange termijn een hoge implantaatoverleving zien en beperkt marginaal botverlies. Na 1 jaar ontstaan er echter mid-faciale recessies en verslechtert de mid-faciale contour en de vorm van de processus alveolaris. De 1-fasetechniek bij enkeltandsvervanging wordt in het onderhavige onderzoek niet aanbevolen voor de dagelijkse praktijk.

Bron

  • Cosyn J, Eghbali A, Hermans A, et al. A 5-year prospective study on single immediate implants in the aesthetic zone. J Clin Periodontol 2016; 43: 702-709.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje