× ABONNEREN

Directe belasting van implantaat gedragen kronen

Door op 01-03-2003

Een implantaatgedragen kroon is een volwaardige behandelingsoptie indien een enkel gebitselement ontbreekt. Het direct belasten van implantaten, aansluitend op de implantatieprocedure, biedt een aantal voordelen ten opzichte van het conventionele protocol met een belastingsvrije osseo-integratieperiode. Aan de hand van een casus, waarbij door idiopathische wortelresorptie een aantal elementen verloren is gegaan en waarbij de patiënt ongelukkig was met de oplossing in de vorm van een frameprothese, wordt een voor de patiënt als meer acceptabel ervaren behandeling beschreven, waarvan als onderdeel het direct belasten van implantaten wordt toegepast.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje