× ABONNEREN

Directe toegankelijkheid van de mondhygiënist 1

TNO Kwaliteit van Leven, voorheen TNO Preventie en Gezondheid, heeft in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een inventarisatie gedaan naar de standpunten van verschillende partijen ten aanzien van de directe toegankelijkheid van acht paramedische beroepsgroepen. In twee opeenvolgende artikelen worden de resultaten van het rapport Haalbaarheidsstudie Directe Toegankelijkheid Mondhygiënisten en Tandprothetici samengevat. In dit eerste artikel worden de standpunten van diverse landelijke organisaties weergegeven ten aanzien van de directe toegankelijkheid van de mondhygiënist. De betrokken organisaties zijn de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). In het onderzoek werd specifiek gevraagd naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de directe toegankelijkheid van de mondhygiënist, naar de voor- en de nadelen van de directe toegankelijkheid, naar de gevolgen voor het kwaliteitsbeleid en naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het opstarten van proefprojecten. In het tweede artikel worden de standpunten van de in het veld werkzame mondhygiënisten en tandartsen beschreven ten aanzien van de directe toegankelijkheid van de mondhygiënist.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje