× ABONNEREN

Doelmatigheid en duurzaamheid van telescoopprothesen op pijlerelementen

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

In een onderzoek werden de doelmatigheid en de duurzaamheid onderzocht van telescoopprothesen geplaatst op pijlerelementen die waren voorzien van telescoopkappen. De prognose van de prothetische constructie en van de pijlerelementen werd eveneens onderzocht. Daarvoor werd van 147 patiënten in een algemene tandartspraktijk de overleving van 234 telescoopprothesen (886 pijlerelementen) retrospectief geanalyseerd aan de hand van statusonderzoek. De mediane overleving werd berekend. Dat is het moment waarop 50% van de telescoopprothesen heeft gefaald. Voor telescoopprothesen in de bovenkaak was dat 22,3 ± 2,8 jaar en niet statistisch significant (p = 0,92) verschillend van de onderkaak (20,9 ± 1,9 jaar). Van de 886 pijlerelementen werden er 127 (14,3%) geëxtraheerd na gemiddeld 11,7 jaar. Parodontale problematiek was daarvoor de voornaamste reden. Het onderzoek toont aan dat telescoopprothesen geplaatst op pijlerelementen ook op de lange termijn doelmatig en duurzaam blijken te zijn. Verlies van pijlerelementen treedt relatief weinig op en heeft een beperkte invloed op de overleving van de prothetische constructie.

Auteursinformatie

 • E. van den Wijngaarden, A.W.J. van Pelt, E.W. Meisberger, J. Tams, M.S. Cune
 • Uit de sectie Orale Functieleer van het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Adres: prof. dr. M.S. Cune, UMCG, postbus 30.001,9700 RB Groningen
 • m.s.cune@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje