× ABONNEREN

Doelmatigheid van bruggen

Door op 01-05-2009

Een restauratief behandelingsvoorstel wordt gebaseerd op de te verwachten doelmatigheid van de behandeling. Doelmatigheid kan worden beoordeeld door het afwegen van de investering, zoals kostprijs en biologische prijs, en de effectiviteit, zoals functieherstel en duurzaamheid. Vanuit het oogpunt van weefselbesparing is het interessant om de conventionele brug te vergelijken met de adhesiefbrug. De gemiddelde levensduur van conventionele bruggen is duidelijk hoger dan die van adhesiefbruggen, maar er zijn biologische risico’s. Zo zijn bij conventionele bruggen de kans op verlies van vitaliteit van de pijlers en het optreden van cariës groter dan bij adhesiefbruggen. Dit betekent voor een noodzakelijke vervanging van een conventionele brug dat de mogelijkheid een nieuwe conventionele brug te vervaardigen beperkt is. Omdat deze en andere klinische aspecten moeilijk in een getal zijn uit te drukken, moet de patiënt in kwalitatieve zin worden geïnformeerd over de voor- en de nadelen en de onzekerheden van de diverse typen bruggen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje