× ABONNEREN

Doelmatigheid van fluoride bij kwetsbare ouderen met een cariësrisicoprofiel

Door op 04-12-2015

Gerodontologie

Cariës vormt een bedreiging voor de mondgezondheid van dentate kwetsbare ouderen. Fluoride kan via een aantal applicatiemethoden het cariësrisico beperken. Dit onderzoek is opgezet om bij kwetsbare ouderen met een cariësrisicoprofiel de doelmatigheid van zelf of professioneel uitgevoerde applicaties van fluoride te bepalen.

In de Verenigde Staten wordt de gezondheidszorg voor ouderen die in het leger hebben gefunctioneerd en voor hun partners via een apart systeem georganiseerd. Alle verleende zorg wordt geregistreerd en deze gegevens kunnen worden gebruikt voor retrospectief onderzoek. Uit dit registratiesysteem werden ouderen met een cariësrisicoprofiel geselecteerd. Het ging om ouderen bij wie in een bepaalde periode van 365 dagen, het zogenoemde persoonlijke indexjaar, 2 of meer gebitselementen waren gerestaureerd vanwege een cariëslaesie. Onderscheid werd gemaakt tussen ouderen bij wie wel of niet een zelf of professioneel uitgevoerde applicatie van fluoride had plaatsgevonden in het persoonlijke indexjaar of het in jaar daarvoor of daarna. Onder een zelf uitgevoerde applicatie van fluoride werd verstaan het gebruik van een gel, een lak of een spoelmiddel. Ook werden alle medische diagnosen in de 2 jaren voorafgaand aan het persoonlijke indexjaar en alle gebruikte medicamenten genoteerd.

Statistische analyse van alle onderzoeksgegevens was mogelijk voor 140.114 ouderen met een gemiddelde leeftijd van bijna 60 jaar. Een zelf of professioneel uitgevoerde applicatie van fluoride verkleinde de kans op restauraties in het jaar na het persoonlijke indexjaar met 17% als de applicatie was uitgevoerd in het jaar voor het persoonlijke indexjaar. Deze percentages bedroegen respectievelijk 20 en 81 als de applicatie was uitgevoerd in het persoonlijke indexjaar of het jaar erna. Risicofactoren voor restauraties in het jaar na het persoonlijke indexjaar waren hogere leeftijd, een groter aantal fysieke medische diagnosen, een groter aantal gebruikte medicamenten en het aantal restauraties in het persoonlijke indexjaar.

De resultaten van dit grootschalige onderzoek hebben voldoende aangetoond dat applicatie van fluoride bij kwetsbare ouderen met een cariësrisicoprofiel doelmatig is.

Bron

Jurasic MM, Gibson G, Wehler CJ, et al. Fluoride effectiveness in high caries risk and medically complex Veterans. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 543-552.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 696

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje