× ABONNEREN

Door patiënten ervaren belasting van prothetische behandelingen

Door op 04-09-2015

Prothetische tandheelkunde

Bij de beoordeling van de kwaliteit van zorgverlening worden 3 aspecten onderscheiden: structuur, proces en resultaat. De doelstelling van dit procesonderzoek was het bepalen van de door patiënten ervaren belasting van (onderdelen van) behandelingen met uitneembare en vaste prothetische constructies.

Het onderzoek is uitgevoerd in de praktijk van een tandarts-algemeen practicus in Hamburg onder minimaal 18-jarige patiënten die een indicatie hadden voor een behandeling met volledige of partiële gebitsprothesen of vaste prothetische constructies. Om de ervaren belasting van deze behandelingen te registreren, werden schriftelijk 25 vragen aan de patiënten gesteld die moesten worden beantwoord op een visueel analoge schaal van 0 (niet belastend) tot 100 (extreem belastend). In de vragenlijst werd onderscheid gemaakt tussen 6 subschalen, de behandelonderdelen anesthesie, preparatie, afdruk, tijdelijke restauratie/passen en plaatsen en de algemeen ervaren belasting. Behandelonderdelen die niet werden uitgevoerd, kregen score 0. Als totaalscore gold het gemiddelde van alle gegeven antwoorden. Bij de statistische analyse van de onderzoeksgegevens werden subgroepen van patiënten onderscheiden naar geslacht, leeftijd (≤ 52 jaar en > 52 jaar) en type en locatie van de prothetische constructie.

De deelnemende 52 mannen en 52 vrouwen waren gemiddeld 52,2 ± 13,9 jaar, van wie 4 een volledige gebitsprothese kregen, 10 een partiële gebitsprothese en 90 een vaste prothetische constructie. Gemiddeld bedroeg de totaalscore van de ervaren belasting voor de 3 typen prothetische constructies 22,1, variërend van 8,6 voor volledige gebitsprothesen tot 24,0 voor vaste prothetische constructies. Behandelonderdelen met de hoogste gemiddelde scores waren anesthesie (34,0), preparatie (26,8) en afdruk (24,7). Met betrekking tot de diverse subgroepen van patiënten waren alleen de verschillen per type prothetische constructie en per leeftijdsgroep statistisch significant, waarbij de 52-plussers minder belasting ervoeren dan de jongeren.

Kennelijk zijn de behandelonderdelen anesthesie, preparatie en afdruk van een prothetische behandeling onplezierige ervaringen. In het kader van de kwaliteit van prothetische zorgverlening verdienen deze als eerste aandacht om te bezien hoe (de beleving van) het proces kan worden verbeterd.

Bron

Hacker T, Heydecke G, Reissmann DR. Impact of procedures during prosthodontic treatment on patients’ perceived burdens. J Dent 2015; 43: 51-57.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 september 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 9 - september 2015; 487

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje