× ABONNEREN

Drie schattingen van de uitstroom van orthodontisten uit het vak

 • Inleiding
 • Capaciteitsplanning
 • Uitstroom orthodontisten
 • Materiaal en methode
 • Schatting
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

De uitstroom van orthodontisten door pensionering is een factor van belang voor de inschatting van de benodigde opleidingscapaciteit. Sinds 2002 wordt met enige regelmaat onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en pensioenplannen van orthodontisten van 55 jaar en ouder, de recentste editie was in 2018. Op basis van gegevens van deze pensioenenquêtes zijn 3 schattingen gemaakt van de uitstroom door pensionering. Dit is gedaan op basis van antwoorden bij eerdere edities, op basis van de antwoorden van hun leeftijdsgenoten en op basis van de AOW-leeftijd. De schattingen gaan uit van respectievelijk 117, 116 en 102 werkzame orthodontisten van 55 jaar of ouder anno 2018, die volgens alle schattingen in 2030 allemaal zijn gestopt. De schattingen voorspellen dat er voor 2023 respectievelijk 56, 57 en 37 orthodontisten met pensioen gaan. Volgens 2 van de schattingen overstijgt de uitstroom van orthodontisten uit het vak in de komende jaren de instroom vanuit de opleidingen. De huidige opleidingscapaciteit in Nederland is niet voldoende om de uitstroom van de eerste 2 schattingen te compenseren.

Auteursinformatie

 • J.C.L. den Boer1 2, R.E.G. Jonkman3, J.J.M. Bruers1 2
 • Uit 1de afdeling Onderzoek & Informatievoorziening van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) te Utrecht, 2de afdeling Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 3de afdeling Orthodontie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 14 november 2019
 • Adres: J.C.L. den Boer, KNMT, Postbus 4141, 3502 HC Utrecht
 • j.den.boer@knmt.nl

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje