× ABONNEREN

Driejaarsoverleving na belasting van mini-implantaten onder een volledige gebitsprothese

Door op 04-12-2015

Prothetische tandheelkunde

Bij edentate patiënten die medisch zijn gecompromitteerd of bij wie de processus alveolaris sterk is geresorbeerd kunnen mini-implantaten mogelijk worden ingezet. In een onderzoek werd de 3-jaarsoverleving van mini-implantaten onderzocht als die direct of vroeg na plaatsing worden belast met een volledige gebitsprothese.

In het onderzoek werden 36 volledig edentate patiënten met retentieproblemen van hun onderprothese geïncludeerd. De patiënten werden gerandomiseerd over 2 groepen van 18 patiënten. Bij alle patiënten werden 4 mini-implantaten van 1,8 mm x 15 mm in de onderkaak geplaatst. Nieuwe gebitsprothesen waren 2 maanden eerder vervaardigd. In groep 1 werden de implantaten direct na plaatsing belast door een patrix/matrixsysteem in de volledige gebitsprothese. In groep 2 werden de implantaten na 2 weken licht belast met een soft-liner en na 3 maanden volledig belast door eenzelfde patrix/matrixsysteem.

Controles vonden plaats direct na plaatsing en vervolgens na 6, 12, 24 en 36 maanden. Tijdens de follow-up werd gelet op sondeerdiepte, marginaal botverlies, bloeding bij sonderen, aanwezigheid van plaque en overleving van de implantaten. Overleving werd gedefinieerd als het afwezig zijn van marginaal botverlies, pijn, radiolucentie, mobiliteit, infectie, pijn, discomfort en neuromusculaire veranderingen.

In beide groepen gingen 3 patiënten tijdens de follow-up verloren. De cumulatieve implantaatoverleving na 3 jaar was in groep 2 (96,7%) significant hoger dan in groep 1 (91,7%). De implantaten gingen verloren als gevolg van pijn en/of mobiliteit. Marginaal botverlies trad vooral op in het eerste jaar na plaatsing, na 6 maanden was het marginale botverlies significant groter in groep 1 dan in groep 2. Na 12 maanden werd een significant hogere plaquescore, bloedingsscore en sondeerbare diepte gevonden in groep 1 ten opzichte van groep 2. De overige parameters lieten geen statistische significante verschillen zien tussen beide groepen.

De resultaten laten zien dat zowel directe als vroege belasting met een volledige gebitsprothese van mini-­implantaten in de edentate onderkaak leidt tot goede klinische resultaten na 3 jaar na de plaatsing. Belasting van mini-implantaten na 3 maanden heeft de voorkeur boven belasting van mini-implantaten direct na plaatsing.

Bron

Maryod WH, Ali SM, Shawky AF. Immediate versus early loading of mini-implants supporting mandibular overdentures: a preliminary 3-year clinical outcome report. Int J Prosthodont 2014; 27: 553-560.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje