× ABONNEREN

DSQ-13-jeugd: meetinstrument voor patiënt­tevredenheid van adolescenten, jongvolwassenen en ouders over tandartsbezoek

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Statistische analyse
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

De Dental Satisfaction Questionnaire (DSQ) is een vragenlijst bestaande uit 31 items die patiënttevredenheid over het tandartsbezoek meet. Door middel van factoranalyse (principale componentenanalyse) werd het aantal items van de DSQ gereduceerd tot 13 items, die samen de DSQ-13-jeugd vormen. Het eerste doel was om de psychometrische eigenschappen van de DSQ-13-jeugd te onderzoeken; het tweede om de tevredenheidsscores op de verschillende domeinen tussen en binnen enkele groepen (23-jarigen, 17-jarigen en ouders van 5-jarigen) te vergelijken. De DSQ-13-jeugd heeft 4 domeinen die patiënttevredenheid over het tandartsbezoek meten. De interne consistentie van deze domeinen was hoog, de correlatie tussen de domeinen laag tot middelmatig en de overeenstemming tussen de gevonden factorstructuur bij de diverse populaties hoog. De verschillen in tevredenheid tussen en binnen de subgroepen bleken gering. De DSQ-13-jeugd is een betrouwbaar instrument om de patiënttevredenheid over het tandartsbezoek te meten bij adolescenten, jongvolwassenen en ouders van jonge kinderen in stedelijk gebied.

Auteursinformatie

 • C.M.H.H. van Houtem1, A.A. Schuller1,2, J.H. Vermaire1, C.P.F. van Kempen1, G.H.W. Verrips
 • Uit 1TNO Child Health in Leiden en 2het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van de het Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 7 augustus 2017
 • Adres: C.M.H.H. van Houtem, TNO Child Health, Schipholweg 77, 2316 ZL Leiden
 • c.van.houtem@nwz.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje