× ABONNEREN

Duurzaamheid van hechting met universele adhesieven

Materiaalkunde

Door op 05-05-2017

Een laboratoriumonderzoek had ten doel de duurzaamheid van de hechting aan dentine te bepalen van 3 universele adhesieven, in vergelijking met die van een tweestaps zelfetsend adhesief (type 3) (zie tabel). Van runderincisieven werd het labiale glazuur afgeslepen en het vrijgelegde dentine vlakgeslepen. Op het dentine werd een adhesief geappliceerd en gepolymeriseerd. Een ringvormige mal werd geplaatst en gevuld met composiet. Na polymerisatie werden de preparaten in 3 groepen verdeeld. Groep 1 werd 24 uur in water opgeslagen en vervolgens blootgesteld aan temperatuurwisselbaden van 3.000 tot 30.000 cyclussen. Groep 2 werd in water bewaard gedurende 3 maanden, 6 maanden of 1 jaar. Groep 3 diende als controle en werd alleen 24 uur in water opgeslagen. Dan volgde bij alle groepen de bepaling van de afschuifsterkte. De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

Afschuifsterkte van composiet aan dentine na 24 uur wateropslag, temperatuur­wisselbaden en 1 jaar wateropslag (MPa ± sd).

In de controlegroep toonde het tweestaps zelfetsend adhesief (Clearfil SE Bond™) een significant grotere afschuifsterkte dan alle universele adhesieven. In groep 1 (temperatuurwisselbad) was de afschuifsterkte van All-Bond™ significant toegenomen en die van Clearfil SE Bond™ significant afgenomen, terwijl de overige adhesieven geen significant verschil toonden. In groep 2 (1 jaar opslag in water) was de afschuifsterkte van Scotchbond Universal™ significant verlaagd, maar de overige adhesieven toonden geen significant verschil. Clearfil SE Bond™ toonde zowel voor als na 1 jaar wateropslag een significant grotere afschuifsterkte dan de universele adhesieven.

De onderzoekers concluderen dat de duurzaamheid van universele adhesieven, toegepast met de zelfetsmethode, toereikend is voor klinisch gebruik.

Bron

  • Sai K, Shimamura Y, Takamizawa T, et al. Influence of degradation conditions on dentin bonding durability of three universal adhesives. J Dent 2016; 54: 56-61.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 mei 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 5 - mei 2017; 286

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje