× ABONNEREN

Duurzaamheid van keramieken vaste prothetische constructies

Prothetische tandheelkunde

Door op 09-09-2016

Over de duurzaamheid van volledig van keramiek vervaardigde vaste prothetische constructies bestaat weinig kennis omdat de uitgevoerde onderzoeken slechts een beperkt aantal prothetische constructies of een relatief korte vervolgperiode betreffen. De onderzoekers benaderden in Duitsland een centraal freescentrum dat deze constructies produceert met het verzoek een grootschalig onderzoek uit te voeren.

Het centraal freescentrum is gevestigd in een middelgrote stad en heeft een klantenbestand van honderden mondzorgpraktijken. Elke vervaardigde keramieken vaste prothetische constructie die binnen 5 jaar na plaatsen fractureert, wordt gratis vervangen. Om een beroep te doen op deze garantie moet de klant een meldingsformulier invullen met een korte beschrijving van het ontstaan van de fractuur. In het centraal freescentrum worden deze gegevens geregistreerd in een digitaal bestand. Voor dit onderzoek werden de in de periode januari 2009 tot en met juli 2012 geregistreerde fracturen gebruikt. Uitgesloten werden fracturen die waren opgetreden tijdens het plaatsen van de constructies. Het centraal freescentrum gebruikt 5 typen keramiek: zirkoniumdioxide, lithiumdisilicaat, leucietglaskeramiek, basisstructuur van zirkoniumdioxide die via een glaslaag is gefuseerd met een kroon of een brug van lithiumdisilicaat en basisstructuur van zirkoniumdioxide die separaat is voorzien van een brug van lithiumdisilicaat.

Het aantal vervaardigde constructies dat kon worden gevolgd, bedroeg 34.911, nagenoeg gelijk verdeeld over de maxilla en de mandibula. Hiervan werden 491 (1,4%) gemeld met fracturen, iets meer in de mandibula (54,5%) dan in de maxilla. Kronen van alleen lithiumdisilicaat waren statistisch significant meer gefractureerd dan kronen met een basisstructuur van zirkoniumdioxide die via een glaslaag zijn gefuseerd met een kroon van lithiumdisilicaat. Ook bleek dat on- en inlays van leucietglaskeramiek statistisch significant vaker waren gefractureerd dan die van lithiumdisilicaat.

Volgens statistische calculaties van de beschikbare gegevens werd geschat dat de periode waarbinnen 10% van de prothetische constructies fractureert het kortst is voor bruggen van lithiumdisilicaat op een basisstructuur van zirkoniumdioxide (3,9 jaar) en voor on- en inlays van leucietglaskeramiek (respectievelijk 10,9 en 12,9 jaar).

Bron

Belli R, Petschelt A, Hofner B, Hajtó, J, Scherrer SS, Lohbauer U. Fracture rates and lifetime estimations of CAD/CAM all-ceramic restorations. J Dent Res 2016; 95: 67-73.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 september 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 9 - september 2016; 433

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje