× ABONNEREN

Duurzaamheid van uitgebreide composietrestauraties

Door op 05-06-2015

Restauratieve tandheelkunde

Na het verwijderen van een oude amalgaamrestauratie blijkt het vrijgelegde dentine vaak donker verkleurd te zijn, veroorzaakt door metaalionen uit het amalgaam. Deze metaaldeeltjes zouden een negatieve invloed kunnen hebben op de hechting van composiet.

Een longitudinaal klinisch onderzoek, uitgevoerd in een algemene praktijk, had ten doel de duurzaamheid van de hechting te beoordelen van uitgebreide composietrestauraties die werden aangebracht ter vervanging van oude amalgaamrestauraties. Er werden 118 knobbelvervangende composietrestauraties vervaardigd in 36 premolaren en 82 molaren. Verweekt dentine werd verwijderd tot op hard aanvoelend tandweefsel en verkleurd weefsel werd verwijderd tot 1 mm vanaf de outline. Centraal gelegen verkleurd doch hard dentine werd niet verwijderd. Verzwakte knobbels werden zover verlaagd dat bedekken met een composietlaag van ten minste 1,5 mm mogelijk was. Glazuur­randen werden gebeveld. Na etsen, spoelen en drogen volgde applicatie van een type 1-adhesief (Quadrant Unibond™) en laagsgewijs restaureren met een fijnkorrelige hybride composiet (Clearfil Photo Posterior™). De restauraties werden periodiek beoordeeld. Ze scoorden als ‘gefaald’ als reparatie, gedeeltelijke of totale vervanging was geïndiceerd. De restauraties werden minimaal 7 maanden tot maximaal 96 maanden gevolgd. Alle restauraties waren beschikbaar voor evaluatie. Hieruit volgde dat 4 restauraties hadden gefaald: 1 vanwege breuk, 2 vanwege een endodontische complicatie en 1 vanwege een ontoereikend approximaal contact. Het betrof in alle gevallen molaren. Secundaire cariës werd niet waargenomen. Het overlevingspercentage bedroeg 96,6 op een gemiddelde waarnemingstijd van 40,3 maanden met een jaarlijks verliespercentage van 0,9.

Omdat geen van de restauraties had gefaald vanwege retentieverlies concluderen de onderzoekers dat de hechting van composiet aan dentine dat door amalgaam is verkleurd, niet is verzwakt.

Bron

Scholtanus JD, Özcan M. Clinical longevity of extensive direct composite restorations in amalgam replacement: up to 3.5 years follow-up. J Dent 2014; 42: 1404-1410.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 349

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje