× ABONNEREN

Economische evaluatie van sealants

Sociale tandheelkunde

Door op 09-11-2018

Samenvatting

Cariës is een veelvoorkomende maar te voorkomen chronische ziekte die meer dan de helft van de schoolgaande kinderen en jongvolwassenen treft. Het gebruik van sealants is een bewezen methode om pitten en fissuren te ­beschermen tegen cariës. Ondanks de effectiviteit van deze methode wordt bij het merendeel van de kinderen uit families met een laag inkomen in de Verenigde Staten geen gebruikgemaakt van sealants. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek werd de economische evaluatie van sealants onderzocht en de kosten en effectiviteit met betrekking tot de cariëspreventie bepaald.

Van de 21 bestudeerde artikelen over dit onderwerp werden 13 geïncludeerd in dit onderzoek. Deze geïncludeerde onderzoeken werden gegroepeerd naar type inter­ventie: sealants versus geen sealants, sealants versus andere type preventie, kunsthars- versus glasionomeer-sealants, verschillende strategieën om te sealen, sealants gelegd in een schoolprogramma of bij de eigen tandarts.

De resultaten lieten verschillen zien in kosteneffectiviteit van sealants in de diverse onderzoeken versus andere preventieve maatregelen. Wanneer werd uitgegaan van een even groot risico op cariës, was de meest effectieve strategie alle eerste molaren te sealen. Wanneer het uitgangspunt was dat de cariësrisico’s verschillend waren, bleek het optimaler om alleen bij kinderen met het meeste risico te sealen. Deze strategie was kosteneffectiever dan helemaal niet sealen. Het aanbrengen van sealants onder de regie van een schoolprogramma liet grote verschillen in kosten zien, maar deze procedure was even effectief als de sealants uit de privépraktijk.

Conclusie. De kosteneffectiviteit van sealants is ­afhankelijk van de condities waaronder ze worden aan­gebracht.

Bron

Akinlotan M, Chen B, Fontanilla TM, Chen A, Fan VY. Economic evaluation of dental sealants: A systematic literature review. Community Dent Oral Epidemiol 2018; 46: 38-46.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 november 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 11 - november 2018; 612

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje