× ABONNEREN

Economische evaluaties aan de tand gevoeld: belang en toepassing in de mondzorg

Door op 07-06-2019
 • Inleiding
 • Relevantie van gezondheidseconomie
 • Techniek van een economische evaluatie
 • Uitkomst van een economische evaluatie: kosteneffectiviteitsratio
 • Economische evaluatie en besluitvorming
 • Economische evaluaties in de mondzorg
 • Slot
 • Literatuur

Samenvatting

De gezondheidseconomie houdt zich bezig met vraagstukken over de besteding van schaarse middelen in de gezondheidszorg. Een belangrijk aspect hiervan betreft de economische evaluatie waarbij de kosten en effecten van 2 of meer behandelingen worden vergeleken. De rol en het belang van economische evaluaties in de mondzorg neemt toe, maar is nog niet zo evident als bijvoorbeeld in de farmacie. Een economische evaluatie geeft een beeld van de kosten en gezondheidsopbrengsten van een diagnostische of behandelstrategie.Dit resulteert in een kosteneffectiviteitsratio (bijvoorbeeld uitgedrukt in kosten per gewonnen quality-adjusted life year). De resultaten zijn bestemd voor gebruik bij beleidsvorming over bijvoorbeeld het basispakket. Tot op heden is slechts een beperkt aantal economische evaluaties (meestal gericht op cariës) van mondzorg gedaan.In de mondzorg is het van belang aan te kunnen tonen dat de geleverde zorg kosteneff ectief is. Wanneer dit ongewis is, brengt de mondzorg zichzelf mogelijk in een kwetsbare positie bij de verdeling van schaarse middelen.

Auteursinformatie

 • M.J. Poley1,2, J.H. Vermaire3,4
 • Uit 1het Institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 2de afdeling Kinderheelkunde van het Sophia Kinderziekenhuis/Erasmus MC in Rotterdam, 3de sectie Child Health van TNO in Leiden en 4het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het Universitair Medisch Centrum, Groningen
 • Datum van acceptatie: 28 maart 2019
 • Adres: mr. dr. M.J. Poley, Erasmus Universiteit Rotterdam, postbus 1738, 3000 DR Rotterdam
 • poleij@eshpm.eur.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje