× ABONNEREN

Een beoordelingssysteem voor gebitsslijtage

De huidige terminologie en definities van gebitsslijtage zijn niet eenduidig. Echter, voor het diagnosticeren van gebitsslijtage is eenduidigheid geboden. In dit artikel wordt een gebitsslijtagebeoordelingssysteem gepresenteerd met vereenvoudigde definities. Dit systeem bestaat uit een aantal modules en is geschikt voor diverse onderdelen van de diagnostiek. Het kan worden gebruikt voor het kwantificeren van gebitsslijtage, zowel bij periodiek mondonderzoek als bij het monitoren van individuele patiënten. Gebitsslijtage kan er occlusaal/incisaal en niet-occlusaal/nietincisaal mee worden gescoord. Het beoordelingssysteem is tevens geschikt om de typen gebitsslijtage, zoals attritie, abrasie en erosie, die waarschijnlijk tot het geconstateerde weefselverlies hebben geleid, te onderscheiden.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje