× ABONNEREN

Een evaluatie van de implementatie van de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Bij 75% van de ouderen wordt bij opname in een verpleeghuis onbehandelde mondzorgproblemen gezien. Bovendien rapporteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat de mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen onvoldoende is. De in 2007 ontwikkelde ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ blijkt onvoldoende te zijn geïmplementeerd. Het onderzoeksdoel was het verkrijgen van inzicht in de implementatie van deze richtlijn in zorginstellingen. Daartoe werd een vragenlijst verspreid onder medewerkers van 74 verpleeghuizen verspreid over Nederland. Data-analyse leerde dat men bekend is met de richtlijn en dat mondzorgverleners vaak wel beschikbaar zijn. Echter, de mondzorgverleners hebben veelal geen toegang tot redelijke tandheelkundige faciliteiten. Voorts worden patiënten doorgaans niet conform de richtlijn gescreend en/of onder controle gehouden. Ten slotte bleek de scholing van verpleegkundigen en verzorgenden onvoldoende. Geconcludeerd kan worden dat de ‘Richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ bij medewerkers in verpleeghuizen goed bekend is, maar dat de implementatie van de richtlijn in de dagelijkse praktijk sterk te wensen overlaat.

Auteursinformatie

 • A.R. Hoeksema1, H.J.A. Meijer1,2, A. Vissink1, G.M. Raghoebar1, A. Visser1
 • Uit 1de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van de ­Rijksuniversiteit Groningen/het Universitair Medisch Centrum Groningen en 2het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van de Rijks­universiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Datum van acceptatie: 21 maart 2016
 • Adres: mw. dr. A. Visser, huispost BB70, UMC Groningen, postbus 30.001, 9700 RB Groningen
 • a.visser@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje