× ABONNEREN

Een geschikte locatie voor het plaatsen van minischroeven

Door op 07-02-2014

Minischroeven vormen een stabiel aangrijpingspunt voor verankering tijdens orthodontische behandeling met vaste apparatuur. Een bijkomend voordeel van deze wijze van verankering is dat een groep gebitselementen tegelijk kan worden verplaatst, waardoor de behandelduur aanmerkelijk kan worden verkort. Minischroeven zijn ook te gebruiken voor tandverplaatsingen die anders niet mogelijk zijn. Bij de selectie van een geschikte locatie voor het plaatsen van minischroeven spelen verschillende factoren een rol. Aan de hand van bevindingen in de onderzoeksliteratuur is een ‘miniscrew atlas’ opgesteld die als leidraad kan dienen bij het selecteren van een geschikte locatie voor het plaatsen van minischroeven.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje