× ABONNEREN

Een index voor onbehandelde ernstige cariës

Er zijn nauwelijks gegevens bekend over de klinische consequenties van onbehandelde ernstige cariës omdat er geen methode bestaat om de prevalentie van orale afwijkingen als gevolg van onbehandelde cariës te kwantificeren. In de Filippijnen is een index ontwikkeld waarmee per (locatie van een) gebitselement kan worden vastgesteld of cariës de pulpa heeft bereikt, of ulceratie aanwezig is in het omliggende zachte weefsel als gevolg van scherpe randen van restanten van een door cariës verloren gegaan gebitselement en of een fistel dan wel een abces aanwezig is. Door deze index in te voeren naast de bestaande Decayed Missing Filled Teeth-index worden de omvang en de gevolgen van onbehandelde cariës inzichtelijk gemaakt en kan onderzoek worden gedaan naar de mogelijke invloed daarvan op de algemene gezondheid en het welzijn van bevolkingsgroepen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje