× ABONNEREN

Een inspannende resultaatsverbintenis

Door op 01-12-2009

Als gevolg van ontwikkelingen in de mondzorgprofessie en veranderingen in de samenleving wordt een horizontaal georganiseerde mondzorg steeds meer gemeengoed. Voor de patiënt brengt dat met zich mee dat het onduidelijker wordt wie nu eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. In geval van een conflict zal het voor juristen ook moeilijker worden vast te stellen met wie de patiënt een (deel)behandelovereenkomst heeft gesloten. Om aan deze onduidelijke situatie een einde te maken wordt voor mondzorgcentra een wettelijk geregelde centrale aansprakelijkheid bepleit.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Informatie

Auteur(s) R.H.B. Allard
Rubriek Visie
Publicatiedatum 1 december 2009
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 116 - editie 12 - december 2009 ; 651-653

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje