× ABONNEREN

Een inventarisatie van de kennis over tuberculose onder tandartsen in Nederland

Door de aard van zijn werkzaamheden loopt een tandarts meer risico dan de doorsnee-Nederlander op het krijgen van tuberculose. Gezien dit risico is het de vraag of tandartsen voldoende kennis hebben over tuberculose. Om deze kennis te toetsen, werd onder 2 groepen tandartsen een enquête gehouden om het kennisniveau over tuberculose te toetsen. Uit analyse van de reacties op 19 juiste of onjuiste stellingen kwam naar voren dat het kennisniveau laag is, niet verschilt tussen mannen en vrouwen en onafhankelijk is van de vestigingsregio en de (expliciete) medische interesse van de tandartsen. De tandartsen gaven aan dat ze behoefte hadden aan een betere scholing op het gebied van tuberculose.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje