× ABONNEREN

Een klachtenvrije derde molaar, verwijderen of niet?

 •  Casus 1
 • Casus 2
 • Casus 3
 • Beschouwing
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Drie volwassen patiënten van respectievelijk 28 (vrouw), 36 (man) en 53 (man) jaar werden door hun tandarts verwezen naar een mka-chirurg voor problemen bij derde molaren. Bij de vrouw ging het om het verwijderen van gebitselementen 38 en 48. Na het verwijderen van gebitselement 38 ontstond er permanent parodontaal aanhechtingsverlies van de aangrenzende tweede molaar. Bij de tweede patiënt had retentie van gebitselement 48 ernstige schade aan aangrenzende tweede molaar toegebracht met verlies van het gebitselement tot gevolg. Ten tijde van verwijdering was sprake van een verhoogd risicoprofiel op inflammatoire complicaties en zenuwschade. Bij de derde patiënt leidde het verwijderen van zijn geïmpacteerde gebitselement 38 tot een osteomyelitis en een angulus mandibulae-fractuur. Volgens de onlangs verschenen Klinische Praktijkrichtlijn ‘Derde molaar’ luidt het advies op 17-jarige leeftijd bij patiënten de afweging te maken een klachtenvrije derde molaar te verwijderen. In geval van geïmpacteerde derde molaren met mesiale of horizontale angulatie en partieel doorgebroken derde molaren is het risico op pathologie dermate hoog, dat preventieve verwijdering wordt geadviseerd. Een intraorale röntgenopname (periapicaal of bitewing) is hiervoor als eerste screening de aanbevolen methode.

Auteursinformatie

 • H. Ghaeminia, R. Hover, T.J.M. Hoppenreijs
 • Uit de afdeling Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
 • Datum van acceptatie: 26 mei 2020
 • Adres: dr. H. Ghaeminia, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem
 • hos.ghaeminia@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje