× ABONNEREN

Een leven lang goed kauwen: mondgezondheid en levenskwaliteit

 • Inleiding
 • Vraag 1. Is het leven meer dan eten en drinken?
 • Vraag 2. Tandheelkunde en geneeskunde: apart of samen?
 • Vraag 3. Is de mondzorg voldoende ingebed in de palliatieve zorg?
 • Tot slot
 • Literatuur

Samenvatting

Goed kunnen kauwen is cruciaal voor een goede levenskwaliteit. Aan de basis daarvan ligt een goede mondgezondheid. Dat geldt niet alleen voor gezonde mensen, maar ook voor hen die kwetsbaar zijn. Om deze goede mondgezondheid te bewerkstelligen, pleiten de auteurs van dit Visie-artikel voor meer integratie van het geneeskundig en tandheelkundig onderwijs, om gedeelde expertise en daarmee de interprofessionele samenwerking te bevorderen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit uiteindelijk zowel de algemene gezondheid als de mondgezondheid van iedereen ten goede komen.

Auteursinformatie

 • F. Lobbezoo1, G. Aarab1, C.M.C. Volgenant2, J.M. Kroese3, C.D. van der Maarel-Wierink3, M.A.E. van Stiphout4, M.C. Verhoeff1
 • Uit de secties 1Orofaciale Pijn en Disfunctie, 2Preventieve tandheelkunde en Cariologie en 3Orale Geneeskunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 4het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond in Rotterdam
 • Datum van acceptatie: 24 oktober 2022
 • Adres: prof. dr. F. Lobbezoo, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • f.lobbezoo@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje