× ABONNEREN

Een omslag in cariësbehandeling bij kinderen: 'Gewoon Gaaf'

 • Inleiding
 • Omvang en last van cariës
 • Cariës is een gedragsgerelateerde ziekte
 • De traditionele cariësbehandeling
 • De essentie van Gewoon Gaaf
 • Gewoon Gaaf bij een cariëscaviteit
 • Gewoon Gaaf slaat niet aan
 • Tot slot
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Dit is een ‘position paper’ over ‘Gewoon Gaaf’, een omslag in de cariësbehandeling bij kinderen met de focus eerst en vooral op preventie. Cariës wordt nu gezien als een gedragsgerelateerde ziekte. Gedragsveranderingen staan centraal in de preventie van cariës, want alleen door zelfzorg kan de patiënt cariës onder controle houden. De mondzorgverlener moet dat zo goed mogelijk begeleiden. Dit betekent dat de mondzorgverlener ouders en kind moet laten inzien wat hun eigen invloed is op het ontstaan en vooral het onder controle krijgen van het cariësproces. Uit evaluaties blijkt dat de traditionele vorm van preventieve zorg nauwelijks gezond mondzorggedrag bevordert. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat de Gewoon Gaaf-aanpak wel tot goede resultaten leidt. Het sluit bovendien aan bij het maatschappelijk debat, waarin steeds meer aandacht is voor doelmatigheid en transparantie inde zorg.

Auteursinformatie

 • W.H. van Palenstein Helderman, R.J.M. Gruythuysen(1), J.J.M. Bruers(2), A.J.P. van Strijp(3), C. van Loveren(4, 5)
 • Uit (1)Tandzorg.nl in Rotterdam, de secties (2)Sociale Tandheelkunde, (3)Cariologie, Endodontologie Pedodontologie en (4)Preventieve Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en als (5)voorzitter van het Advies College van het Ivoren Kruis
 • Datum van acceptatie: 3 november 2014
 • Adres: prof. dr. em. W.H. van Palenstein Helderman, Nieuwegracht 38, 3512 LS Utrecht
 • w.vanpalenstein@gmail.com

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje