× ABONNEREN

Een (on)conventionele autotransplantatie

 • Casus
 • Anamnese, diagnostiek en behandelopties
 • Behandeling
 • Beschouwing
 • Discussie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Een 15-jarige jongen werd verwezen naar de afdeling mka-chirurgie in verband met een persisterend gebitselement 85 en een malpositie van gebitselement 45. Na aanvullend onderzoek bleek gebitselement 45 volledig afgevormd te zijn en horizontaal geïmpacteerd tegen de onderrand van de mandibula te liggen. Besloten werd om gebitselement 85 te extraheren en het reeds afgevormde gebitswelement 45 te autotransplanteren. Postoperatief werd gebitselement 45 gefixeerd aan de reeds bestaande vaste orthodontische apparatuur en later endodontisch behandeld. Het succespercentage (94%) van deze vorm van autotransplantatie van reeds volledig afgevormde gebits­elementen is in de literatuur vergelijkbaar met het succespercentage van autotransplantaties van gebitselementen met open apices (98%). Autotransplantatie dient overwogen te worden, vooral bij patiënten in de groei bij wie implantologie (nog) geen oplossing biedt.

Auteursinformatie

 • J.P.T.F. Ho, H.C.M. Donders, M.W.K. Roeloffs, J. de Lange
 • Uit de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 14 mei 2018
 • Adres: J.P.T.F. Ho, AMC/Universiteit van Amsterdam, Kamer A1-119, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam
 • j.p.ho@amc.uva.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje