× ABONNEREN

Een patiënt met een atypische pijnklacht in de onderkaak

Een 58-jarig vrouw meldde zich bij haar tandarts met atypische pijn in de onderkaak rechts. De klachten verminderden bij gebruik van carbamazepine, paracetamol en diclofenac om uiteindelijk geheel te verdwijnen. De op advies van een neuroloog gemaakte ‘magnetic resonance imaging’-opnamen toonden geen afwijkingen en bevestigden de diagnose idiopathische trigeminusneuralgie. Trigeminusneuralgie is een diagnose die meestal op grond van de anamnese en de aard van de klachten kan worden gesteld. De aandoening kan worden onderscheiden in een idiopathische en symptomatische variant. Het is belangrijk bij pijn in de boven- of de onderkaak een mogelijke trigeminusneuralgie te overwegen alvorens tot tandheelkundige behandeling over te gaan.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje