× ABONNEREN

Een patiënt met glossopharyngeusneuralgie: een (on)bekende valkuil

Een patiënt vervoegde zich de afgelopen 6 jaar regelmatig bij zijn tandarts met hevige pijnklachten. De interventies waren wisselend succesvol. Nu klaagde de patiënt over hevige uitstralende pijn optredend bij contact tussen tong en een brug. De gebitselementen die betrokken leken te zijn, werden meerdere malen geïnspecteerd en op aangeven van diagnostische tests restauratief en endodontisch behandeld. Bij persisteren van de klachten werd een kaakchirurg benaderd, die een glossopharyngeusneuralgie constateerde. Deze werd medicamenteus behandeld met carbamazepine en de pijnklacht trad in remissie. Klachten die imponeren als pulpitis kunnen worden veroorzaakt door een neuralgie, in dit geval een glossopharyngeusneuralgie. Triggers die pijnaanvallen kunnen opwekken zijn slikken, kauwen, praten, hoesten of gapen. Hoewel de incidentie van deze aandoening laag is, moet er, zeker bij persisteren van klachten na initiële behandeling op verdenking van pulpitis, sterk aan een glossopharyngeusneuralgie worden gedacht.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje