× ABONNEREN

Een vergelijkend onderzoek van 2 snel resorbeerbare hechtmaterialen

VICRYL® rapide is een snel resorbeerbaar synthetisch hechtmateriaal dat veel wordt toegepast binnen de (orale) chirurgie. De hechtdraad wordt door hydrolyse afgebroken, waardoor de draad oplost en verwijdering niet nodig is. In dit onderzoek is de klinische geschiktheid van de vernieuwde generatie VICRYL® rapide vergeleken met die van de oorspronkelijke generatie. Het doel van het onderzoek was het aantonen van ‘non-inferioriteit’ in de klinische geschiktheid van de 2 hechtmaterialen. ‘Geschiktheid’ is hierbij gedefi nieerd door afwezigheid van hinder, minimale pijn voor de patiënt, een goede knoopvastheid en treksterkte, een voorspelbare oplosbaarheid, minimale weefselreactie en een goede wondsluiting. In het onderzoek participeerden 120 patiënten die een apexresectie ondergingen. De patiënten werden gerandomiseerd in 2 groepen: een groep waarin de vernieuwde generatie VICRYL® rapide (n = 60) werd toegepast, en een controlegroep waarin de oorspronkelijke generatie werd toegepast (n = 60). Het onderzoek werd dubbelblind uitgevoerd. Wat de klinische geschiktheid betreft kan worden geconcludeerd dat de toepassing van de vernieuwde generatie VICRYL® rapide geen signifi cante verbetering oplevert ten opzichte van de oorspronkelijke generatie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje