× ABONNEREN

Effect van belonen na tandheelkundige behandeling op angst bij kleuters

Kindertandheelkunde

Door op 07-06-2019

Wanneer kinderen goed gedrag vertonen is het bekend dat een beloning leidt tot positieve operante conditionering.

Het doel van het onderhavige gerandomiseerde blinde onderzoek was na te gaan wat het beloningseffect was op de angst van kinderen bij 2 bezoeken aan de tandarts en of er een verschil meetbaar was tussen het angstniveau bij jongens en meisjes. De onderzoeksgroep (n = 306) bestond uit kinderen 4-6 jaar oud (4,99 ± 0,89 jaar), die niet eerder een tandheelkundige ervaring hadden gehad. De kinderen werden verdeeld in 2 groepen, de controlegroep (G1) en de experimentele groep (G2). De kinderen in de experimentele groep kregen een beloning na de tandheelkundige behandeling. Alle kinderen kregen dezelfde tandheelkundige behandeling. Om inzicht te krijgen in het angstniveau van de kinderen werd gebruikgemaakt van kaarten waarop kinderen konden aanwijzen hoe ze zich voelden (Venham Picture Test). Deze meting vond op 4 verschillende testmomenten plaats.
• Test 1: in wachtkamer bij het eerste bezoek, voorafgaand aan de behandeling (G1 en G2).
• Test 2: na gebitsreiniging en beoordeling van de mondgezondheid (G1 en G2).
• Test 3: na het krijgen van een ballon (G2).
• Test 4: bij het tweede bezoek in de wachtkamer, voor de behandeling.

In G1 werd een significante relatie gevonden tussen de tijdstippen T1, T2, en T4 en het angstniveau bij de kinderen (p < 1 0-4; x2 = 15,43); hetzelfde werd gezien in G2 (p < 10 - 10; x2 > 29,46). Er was geen significant verschil in het angstniveau bij jongens in G1 en G2. In G2 waren meisjes angstiger (p = 0,0095; x2 = 6,71) en minder angstig dan jongens bij het tweede bezoek (p = 0,0014; x2 = 10,20).

Conclusie. Een beloning na een tandheelkundige behandeling liet een daling van het angstniveau zien bij kleuters bij 2 behandelingen door de tandarts. Meisjes waren minder angstig dan jongens bij het tweede bezoek.

Bron

Rank RCI, Vilela JER, Ogawa MS, Imparato JCP. Effect of awards after dental care in children’s motivation. Eur Arch of Paed Dentistry 2018; doi: 10.1007/s40368-018-0394-0. [Epub ahead of print].

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 juni 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 6 - juni 2019; 345-346

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje