× ABONNEREN

Effect van drinkwaterfluoridering op mond- en botgezondheid van ouderen

Door op 04-12-2015

Gerodontologie

Tussen 1964 en 1970 is in Ierland voornamelijk in de grotere steden fluoridering van het drinkwater ingevoerd. Er zijn nu dus grote groepen ouderen die hiermee zijn opgegroeid. Het onderzoek had als doelstelling na te gaan welke gevolgen langdurige drinkwaterfluoridering heeft op de mond- en botgezondheid op oudere leeftijd.

Voor dit onderzoek werd een koppeling gemaakt tussen de gegevens van een grootschalig representatief longitudinaal onderzoek naar de economische, de medische en de sociale leefomstandigheden van 50-plussers in de periode 2009-2011 en de gegevens over waterfluoridering in de meer dan 3.500 kiesdistricten in 2006. Ongeveer 84% van alle huishoudens in het land had gefluorideerd drinkwater. Het onderzoek onder 50-plussers bestond uit een persoonlijk interview bij hen thuis en uit bepaling van de botdichtheid en de ‘body mass index’ in een medisch centrum. Als onderdeel van het interview werd een vraag gesteld over de mondstatus met als antwoordmogelijkheden: volledige dentitie, gedeeltelijke dentitie zonder gebitsprothese, gedeeltelijke dentitie met gebitsprothese, volledige gebitsprothesen, edentaat zonder gebitsprothesen. De botdichtheid werd echografisch gemeten aan de hiel van de niet dominante voet en uitgedrukt in een classificatie van botstevigheid tot 65% (osteoporose), van 65 tot en met 86% (osteopenie) en meer dan 86% (normaal). Per kiesdistrict werd bepaald hoe groot het percentage huishoudens was dat beschikte over gefluorideerd drinkwater. Van iedere deelnemende oudere werd genoteerd in welk kiesdistrict hij thuishoorde. Er werden geen pogingen ondernomen om te achterhalen hoelang gefluorideerd drinkwater was genuttigd en of de ouderen op andere wijze fluoride hadden ingenomen.

Van 4.977 ouderen waren alle onderzoeksgegevens beschikbaar en deze groep verschilde niet statistisch significant van de totale representatieve groep ouderen. Hoe groter het percentage huishoudens in een kiesdistrict met gefluorideerd drinkwater was, des te groter was de kans dat de ouderen een volledige dentitie hadden. Deze relatie was er niet met betrekking tot botgezondheid.

De uitkomst van dit onderzoek vormt een indicatie voor de positieve invloed van langdurige drinkwaterfluoridering op de mondgezondheid.

Bron

O’Sullivan V, O’Connell BC. Water fluoridation, dentition status and bone health of older people in Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 2015; 43: 58-67.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 december 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 12 - december 2015; 697

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje