× ABONNEREN

Effect van economische crisis op tandheelkundig gedrag

Door op 05-06-2015

Sociale tandheelkunde

IJsland heeft, net als de meeste Nordische landen, een breed gedragen gezondheidszorgsysteem dat gefinancierd wordt uit de algemene middelen. Echter, net als in Nederland, ontbreekt in die verzekering de basale tandheelkundige zorg voor volwassenen. Na meer dan 10 jaar van economische vooruitgang, ging in 2008 de economie van IJsland onderuit. In IJsland wordt de tandheelkundige zorg als een luxe beschouwd met een navenant prijskaartje. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of een dergelijke economische crisis effect heeft op het tandartsbezoek en op tandheelkundige gewoonten als poetsen en flossen.

In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van een al bestaand cohort van ruim 9.800 personen, dat onderdeel is van een breder gezondheidszorgprogramma. Participanten in dit cohort werd eind 2007 een vragenlijst voorgelegd. Deze werd herhaald eind 2009. De vragen betroffen demografische variabelen, tandheelkundig gedrag en frequentie van tandartsbezoek. Uiteindelijk hadden 4.100 personen op beide momenten de vragenlijst ingevuld en geretourneerd.

In het algemeen werd geen sterke aanwijzing gevonden voor een verandering in het tandheelkundig gedrag. Echter, werkende mannen en werkloze vrouwen gingen in 2009 relatief vaker jaarlijks naar de tandarts. Verder gingen mannen in 2009 vaker poetsen en flossen, terwijl dat voor vrouwen niet veranderde.

Geconcludeerd werd dat de economische terugval geen drastisch effect heeft gehad op het tandheelkundig gedrag van de IJslanders, maar dat mannen de neiging hebben een positiever gedrag te vertonen met betrekking tot tandartsbezoek en tandheelkundige zelfzorg.

Bron

McClure CB, Saemundsson SR. Effects of a national economic crisis on dental habits and checkup behaviors – a prospective cohort study. Community Dent Oral Epidemiol 2014; 42: 106-112.

Informatie

Auteur(s) J.H.G. Poorterman
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 juni 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 6 - juni 2015; 357

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje