× ABONNEREN

Effect van hoge snelheid sintering op zirkoniumdioxide

Prothetische tandheelkunde

Door op 06-11-2020
  • Reacties (0)

Tot voor kort was het onmogelijk om in 1 zitting met zirkoniumdioxide te werken ter vervaardiging van kronen en bruggen. Het sinterproces van zirkoniumdioxide in een klassieke oven op basis van weerstanden heeft immers een temperatuurbereik nodig tot 1500°C en een sintertijd van meerdere uren. Lithium disilicaatkronen worden gekristalliseerd in ovens met een bereik van 840°C in 13 tot 25 minuten. Door de komst van inductieovens, die veel sneller hun temperatuur bereiken, kan het sinterproces van zirkoniumdioxide nu veel sneller verlopen en komt het in aanmerking voor chairside toepassingen. Het laboratoriumonderzoek had tot doel de buigsterkte en translucentie van CAD/CAM zirkoniumdioxide blokken (Katana STML Block (G1), Prettau Anterior (G2) en Zpex Smile (G3) (de eerste 2: 5 mol% yttria bevattend zirkoniumdioxide, de laatste 5-5,5 mol% yttria bevattend zirkoniumdioxide) onderling te vergelijken na traditionele (7 uur) en hoge snelheid sintering (18 of 30 minuten) met lithium disilicaat (IPS e.max Cad LT) als referentie.

De sterkte en translucentie van zirkoniumdioxide wordt medebepaald door de grootte en vorm van de individuele kristallijnen structuren, omgeven door korrelgrenzen. Voor het testen van de buigsterkte werden van elke groep 10 monsters in een driepuntenopstelling belast met 1 mm/min tot breuk. Voor het testen van de translucentie werden van elke groep tevens 10 monsters van 1 mm dikte genomen en gemeten in een Color-i7 spectrofotometer tegen een zwart-witte achtergrond. Tot slot werden de zirkoniumdioxide-samples thermisch geëtst (Zircom Sintering Furnace; 25°C/min t.e.m. 1400°C) en werd de korrelstructuur onderzocht met elektronenmicroscopie (SEM).

Er werd een statistisch significant verschil gevonden voor zowel breuksterkte, de translucentie en de korrelgrootte (p < 0,001). Hogesnelheid sintering resulteerde in een hogere breuksterkte in G2 en G3, maar niet in G1. Wanneer men voor G1 keek naar het effect van thermisch etsen op de korrelstructuur, zag men geen verschil in korrelgrootte tussen de traditionele en hogesnelheid-sintering, terwijl deze toenam in G2 en G3. Bij G2 en G3 werden wel porositeiten waargenomen wanneer ze met hoge snelheid gesinterd waren alsook een gedaalde translucentie, bij G1 vond men dit niet. Alle zirkoniumdioxide materialen bereikten een hogere sterkte en lagere translucentie dan de IPS e.max Cad wanneer gesinterd volgens de instructies van de fabrikant.

Conclusie. Het gebruik van hogesnelheid-sintering van zirkoniumdioxide kan een goed alternatief zijn wanneer men chairside wil werken en dus sneller resultaten wil verkrijgen. Niet elk type zirkoniumdioxide is echter geschikt voor elk protocol. Bij de keuze van het zirconiumdioxide dient het voorgestelde merk sinter-oven te worden gerespecteerd.

Bron

Lawson CL, Masharishi A. Strength and translucency of zirconia after high-speed sintering. J. Esthet Restor Dent 2020; 32: 219-225.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) L. Van Zeghbroeck
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 november 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 11 - november 2020; 649

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog