× ABONNEREN

Effect van parodontale behandeling op reumatoïde artritis en vice versa

De pathogenese van parodontitis en reumatoïde artritis vertoont opmerkelijke overeenkomsten. Er bestaat een bepaalde mate van co-existentie tussen beide ziekten: parodontitis kent een hogere prevalentie bij patiënten met reumatoïde artritis en omgekeerd heeft reumatoïde artritis een hogere prevalentie bij patiënten met parodontitis. Op dit moment wordt een positieve invloed van parodontale behandeling op ziekteactiviteit van reumatoïde artritis of van medicamenteuze behandeling van reumatoïde artritis op parodontitis nog onvoldoende ondersteund door klinisch onderzoek. Mogelijk speelt parodontitis een rol bij onvoldoende therapierespons bij sommige patiënten met reumatoïde artritis.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje