× ABONNEREN

Effect van tabaksrook op de mondgezondheid bij 1- tot 5-jarigen

Kindertandheelkunde

Door op 07-12-2018

Het is bekend dat tabaksrook invloed heeft op de gezondheid van kinderen. Het doel van onderhavig onderzoek was na te gaan welk effect tabaksrook uit de omgeving (Exposure to environmental Tabacco Smoke, ETS) voor of na de geboorte op de mondgezondheid heeft (cariës, gingivitis, pigmentaties en glazuurdefecten) bij kinderen in de leeftijd van 1 tot 5 jaar.

Aan de hand van een vragenlijst werd inzicht verkregen in de ziektegeschiedenis van het kind, het mondhygiëne gedrag, de voedingsgewoonten, het rookgedrag en de tandheelkundige historie van ouders. Intraoraal onderzoek bestond uit het vastleggen van de dmf-s/dmf-t-score, glazuurdefecten, gezondheid van de gingiva, melaninepigmentaties en zachte weefsels. De sIGA-waarden (secretorische immunoglobuline A) werden gemeten in gestimuleerd speeksel.

De onderzoeksgroep van 44 kinderen (leeftijd 15-69 maanden) werd verdeeld in 2 groepen: ETS en non-ETS. Kinderen die waren blootgesteld aan tabaksrook voor de geboorte hadden meer problemen aan de bovenste luchtweg, meer oorontsteking, een hoger gemiddeld percentage dmf-t, dmf-s en meer glazuurafwijkingen dan kinderen vrij van blootstelling aan tabaksrook. Het hoogste percentage kinderen met glazuurafwijkingen had tevens een verhoogd cariësrisico ondanks het gebruik van fluoridetandpasta (1.000 ppm). Moeders die rookten gaven geen borstvoeding of minder dan de geadviseerde 6 maanden. Het gemiddelde percentage sIGA (μg/ml) was ook hoger ten opzichte van de controlegroep.

Conclusie. Kinderen die worden blootgesteld aan tabaksrook gedurende en/of na de zwangerschap hebben een verhoogde kans op (tandheelkundige) gezondheidsproblemen. Hoewel het hier om een kleine onderzoeksgroep gaat, is het in de praktijk verstandig het rookgedrag van ouders in relatie tot de gezondheid van kinderen te bespreken.

Bron

Hasmun NN, Drummond BK, Milne T, Cullinan MP, Meldrum AM, Coates D. Effects of environmental tobacco smoke on the oral health of preschool children. Eur Arch Paediatr Dent 2017; 18:393-398.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 december 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 12 - december 2018; 671

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje