× ABONNEREN

Effecten van ‘whitening’ tandpasta’s

Door op 03-07-2015

Basiswetenschappen

Doordat ‘whitening’ tandpasta’s extrinsieke verkleuringen van het tandoppervlak verwijderen, wekken zij de schijn dat zij bleken. De onderzoekers testten de nulhypothese dat 3 whitening tandpasta’s in vergelijking met een andere ‘normale’ tandpasta geen tandkleurverandering bewerkstelligen. De 60 deelnemers aan het 15 dagen durende experiment dienden 3 maal daags 2 tot 3 minuten met 1 van 4 tandpasta’s te poetsen (tab.). Tevoren en achteraf werd de mate van witheid (L*, lopend van 0 tot 100) en de totale kleurverandering (ΔE) van het middendeel van het glazuur van de rechter centrale bovenincisief met een fotospectrometer bepaald.

De resultaten van het poetsen staan in de tabel. T-toetsen lieten zien dat door tandpasta Colgate Luminous White™ de gebitselementen significant witter werden, zij het weinig. Hoewel de waarde van ΔE voor deze tandpasta enigszins veranderde, was de kleurverbetering te gering om die met het blote oog te kunnen waarnemen. Het effect van Colgate Luminous White™ schrijven de onderzoekers toe aan zijn effectieve slijpmiddel tezamen met polyfosfaten (of zou dat komen doordat bijvoorbeeld het witte titaniumdioxide aan het glazuur kleeft?). Hoe dan ook, de whitening tandpasta’s maakten de gebitselementen niet of nauwelijks witter.

Tandpasta L* vooraf L*achteraf p ΔE
Colgate Total 12™ 83 84 0,31 0,25
Close Up White Now™ 84 85 0.43 0,48
Oral B 3D White™ 84 84 0,64 0,29
Colgate Luminous White™ 86 88 0,01 1,15
vet = significant   
L* = luminance uit driedimensionale L*a*b*-kleursysteem

Tabel. Mate van witheid (L*) en totale kleurverandering (ΔE) na poetsen met 1 normale en 3 whitening tandpasta’s.

De kwalificatie ‘whitening’, door fabrikanten toegekend aan tandpasta’s, suggereert dat deze bleken, maar zij bevatten geen bleekmiddel en onderscheiden zich in het algemeen van andere pasta’s in hun mate van abrasiviteit. Overigens, blekende tandpasta’s bevatten wel een bleekmiddel, maar door de korte duur van hun contact met het glazuur is van een blekende werking nauwelijks sprake.

Bron

Horn BA, Bittencourt BF, Mongruel Gomes OM, Farhat PA. Clinical evaluation of the whitening effect of over-the-counter dentifrices on vital teeth. Braz Dent J 2014; 25: 203-206.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje