× ABONNEREN

Effectiviteit van universele adhesieven

Door op 08-05-2015

Materiaalkunde

Universele adhesieven kunnen worden toegepast met of zonder voorafgaand etsen van het tandweefsel. In een labo­ratoriumonderzoek werd van 3 universele adhesieven de effectiviteit bepaald van beide toepassingswijzen (zie tab.). De criteria waren de mate waarin bij MOD-restau­raties een verbuiging optrad van de vestibulaire en linguale wanden, en de mate van microlekkage langs de cervicale outline. In geëxtraheerde maxillaire premolaren werden brede gestandaardiseerde MOD-preparaties gemaakt (zie afb. 1). Ze werden in 7 groepen verdeeld. Na aanbrengen van het adhesief, met of zonder voorafgaand etsen, werd laags­gewijs gerestaureerd met composiet (zie tab.). Een extra groep (G) omvatte de toepassing van het zelfetsend adhesief Adper Prompt L-Pop™ en diende als controle. De resultaten van het meten van de verbuiging van de wanden staan eveneens vermeld in de tabel.

Afb. 1. MOD-preparatie.
Groep Composiet Adhesief Toepassing Verbuiging (µm)
A Filtek Supreme™ Scotchbond Universal™ Etsen 13,0 ± 2,5
B Filtek Supreme™ Scotchbond Universal™ Alleen zelfets 10,2 ± 2,9
C Spectrum TPH3™ Prime&Bond Elect Universal™ Etsen 12,3 ± 2,3
D Spectrum TPH3™ Prime&Bond Elect Universal™ Alleen zelfets 8,4 ± 1,9
E GrandioSO™ Futurabond U™ Etsen 10,0 ± 2,1
F GrandioSO™ Futurabond U™ Alleen zelfets 10,3 ± 1,6
G Filtek Supreme™ Adper Prompt L-Pop™ Zelfets 7,4 ± 1,8

Tabel. De beproefde materialen met de verbuiging van de wanden (µm).

Voor het meten van de microlekkage langs de cervicale outline werden de gerestaureerde gebitselementen onderworpen aan een temperatuurwisselbad en vervolgens bloot­­gesteld aan een kleurstofoplossing. Daarna werden ze doorgezaagd in mesiodistale richting en werd de kleurstof­penetratie gescoord op een 5-puntenschaal van 0-4. De resultaten staan in afbeelding 2. De onderzoekers menen een trend waar te nemen ten gunste van matig zure zelfetsende adhesieven zoals Futurabond U™ met een pH van 2,0.

Afb. 2. Microlekkage langs de cervicale outline.

Bron

Kearns JO, Barry JG, Fleming GJP. Cuspal deflection and cervical microleakage scores to determine the adhesive potential of universal bonding systems. J Dent 2014; 42: 970-976.

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 mei 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 5 - mei 2015; 294

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje