× ABONNEREN

Endodontische behandeling van tijdelijke gebitselementen: pulpa-expositie en pulpanecrose

Door op 01-11-2005

Bij diepe cariës in het tijdelijk gebit zijn de draagkracht van het kind en de consequenties voor de gebitsontwikkeling belangrijke aandachtspunten. Rekening houdend met deze factoren is een endodontische behandeling van tijdelijke incisieven meestal niet gendiceerd. Wordt er wel behandeld dan wordt bij voorkeur gekozen voor intellectual decision not to restore en de daarbij passende strategie. Bij de behandeling van diep carieuze, tijdelijke cuspidaten en molaren kan meestal worden volstaan met een indirecte pulpaoverkapping. In geval van een expositie wordt gestreefd naar een zo beperkt mogelijke opoffering van pulpaweefsel. Verbeterde technieken hebben geleid tot klinisch bevredigende resultaten van de calciumhydroxide pulpotomie. Kunstharsgemodificeerd glasionomeercement sluit het dentine goed af en is eenvoudig te verwerken en wordt daarom aanbevolen ter preventie van microlekkage. Uit oogpunt van belasting voor het kind is de indicatie pulpectomie beperkt. Als wortelkanaalvulling wordt de voorkeur gegeven aan calciumhydroxide. Overvulling leidt bij gebruik van calciumhydroxide nooit tot ongewenste symptomen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje