× ABONNEREN

Endodontologie in beweging: nieuwe concepten, materialen en technieken 2. Conebeamcomputertomografie in de endodontische diagnostiek en behandelplanning

Door op 04-09-2015
 • Conebeamcomputertomografie (CBCT)
 • Rechtvaardiging
 • Diagnose en preoperatieve exploratie
 • Het bepalen van de (preparatie)lengte van de wortelkanalen
 • Beperkingen van CBCT
 • Ten slotte
 • Literatuur

Samenvatting

Systemen voor conebeamcomputertomografie maken een driedimensionale reconstructie van dentomaxillofaciale structuren mogelijk, zonder de patiënt bloot te stellen aan een overmatige stralingsdosis. Door het driedimensionale karakter van cone­beamcomputertomografie is deze techniek bij de endodontische diagnostiek en behandelplanning in vele opzichten superieur aan de conventionele tandheelkundige röntgendiagnostiek. Er is een veelvoud aan indicaties voor het gebruik van conebeamcomputertomografiescans in de endodontologie, waaronder het opsporen van periapicale laesies en wortelfracturen, en de exploratie van de anatomie van het wortelkanaalstelsel en van zijn afwijkingen. Afhankelijk van de omstandigheden zal er altijd zorgvuldig een oordeelkundige afweging moeten worden gemaakt met betrekking tot de toe te passen röntgenologische techniek. Leidend daarbij moet zijn op welke wijze met de laagst mogelijke stralingsdosis het meest accurate diagnostische beeld kan worden verkregen. Een conebeamcomputertomografiescan is alleen verantwoord als de vereiste diagnostische informatie niet in voldoende mate kan worden verkregen door middel van conventionele tandheelkundige röntgendiagnostiek met een lagere stralingsdosis.

Auteursinformatie

 • A.R. Özok (1), M.E. Metska (2)
 • Uit (1)de afdeling Endodontologie van het Academisch Centrum ­Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en (2)TandartsenPunt, Amsterdam en de Endodontologie Praktijk Hoofddorp
 • Datum van acceptatie: 21 april 2015
 • Adres: dr. A.R. Özok, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081LA, Amsterdam
 • r.ozok@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje