× ABONNEREN

Enige relatie tussen cariës en BMI-scores

Sociale tandheelkunde

Door op 05-10-2018

Wereldwijd neemt de prevalentie van overgewicht en obesitas onder kinderen de laatste jaren aanzienlijk toe. De WHO betitelt obesitas als een epidemie van wereldformaat en een zorg voor elk land. Obesitas in de kindertijd kan leiden tot gezondheidsrisico’s op korte en lange termijn, zoals hypertensie, diabetes type 2 en gedragsproblemen. Verder ontwikkelen adolescenten met obesitas zich vaak als volwassenen met obesitas met alle gevolgen van dien. Cariës en obesitas of overgewicht delen een aantal gemeenschappelijke predisponerende factoren zoals dieet, levensstijl, aanleg en sociaaleconomische status. Dit onderzoek richtte zich op de relatie tussen cariës en het volle bereik van de BMI-klassen bij kinderen.

Voor het onderzoek werden de databases van PubMed, Embase en Cochrane doorzocht op artikelen over de relatie tussen het voorkomen van cariës en de BMI-scores van kinderen onder de 18 jaar, zowel jongens als meisjes. Uiteindelijk bleven 14 artikelen over. De BMI-scores werden ondergebracht in de categorieën ondergewicht, normaal gewicht, overgewicht en obesitas. In het algemeen werd geen verschil gevonden in aanwezigheid van cariës bij kinderen met een normaal gewicht en die met een afwijkend gewicht. Sensitiviteitsanalyses lieten zien dat kinderen uit de obesitasgroep meer cariës in het kindergebit hadden dan kinderen uit de normaalgewichtgroep. Significant meer cariës werd gevonden bij de kinderen met obesitas en overgewicht uit landen met een hoog inkomen, zowel in het blijvend als in het kindergebit. Dit verschil werd niet gevonden bij kinderen uit landen met een laag of middeninkomen.

Conclusie. Enige relatie tussen het voorkomen van cariës en BMI-scores werd gevonden, maar de resultaten waren niet eenduidig. Meer onderzoek is nodig om in het bijzonder name de criteria voor de BMI-indeling en de cariës­index verder te uniformeren.

Bron

Chen D, Zhi Q, Zhou Y, Tao Y, Wu L, Lin H. Association between dental caries and BMI in children: a systematic review and meta-analysis. Caries Res 2018; 52: 230-245.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje