× ABONNEREN

Erosieve gebitsslijtage bij Griekse kinderen

Cariologie

Door op 08-09-2017

Gebitsslijtage wordt steeds vaker gezien bij kinderen. De prevalentie van cariës daalt, en in combinatie met veranderde voedingsgewoontes en leefstijlen bij (jonge) kinderen en adolescenten staan steeds meer gebitselementen bloot aan erosieve gebitsslijtage. Gelukkig zijn steeds meer tandartsen en onderzoekers zich bewust van het voorkomen van deze tandheelkundige afwijking. Het doel van het onderhavige onderzoek was vast te stellen hoe groot de prevalentie van erosieve gebitsslijtage was en welke risicofactoren hiermee konden worden geassocieerd.

Twee groepen kinderen van 8 jaar (n = 329) en 14 jaar (n = 263) oud werden klinisch onderzocht in het klaslokaal door 2 getrainde en gekalibreerde onderzoekers. Er werd gebruikgemaakt van een spiegel en een artificiële lichtbron. Erosie werd gemeten met behulp van de Basic Erosive Wear Examination (BEWE) index. Het voorkomen van cariës werd eveneens gescoord als DMF-S, respectievelijk dmf-s als het blijvende dan wel melkelementen betrof. Verder werd een vragenlijst afgenomen om risicofactoren te kunnen identificeren.

Bij de 8-jarigen werd vooral een gemiddelde gebitsslijtage gevonden bij de melkelementen en geen slijtage bij de blijvende gebitselementen. Bij het merendeel van de 14-jarigen werd een laag risico op erosieve gebitsslijtage gevonden. De meest aangedane vlakken waren bij beide leeftijdsgroepen de occlusale vlakken van de gebitselementen in de zijdelingse delen van de onderkaak. Bij de 8-jarigen kwam de slijtage van het melkgebit meer voor bij jongens. Voor de blijvende gebitselementen werd een relatie gevonden met de consumptie van frisdranken, vooral als deze langdurig in de mond werd gehouden. Bij de 14-jarigen werd een relatie gevonden met de consumptie van snoepgoed met een citroensmaak en het gebruik van frisdrank. Gebitsslijtage kwam bij deze leeftijdsgroep vaker voor bij meisjes.

Geconcludeerd werd dat erosieve gebitsslijtage regelmatig voorkwam in beide leeftijdsgroepen. Een relatie werd gevonden met type gebit (melk- versus blijvend gebit), geslacht en voedingsgewoontes.

Bron

  • Provatenou E, Kaklamanos EG, Kevrekidou A, Kosma I, Kotsanos N. Erosive tooth wear and related risk factors in 8- and 14-year-old Greek children. Caries Res 2016; 50: 349-362.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje